Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

бизнес

Індивідуальну платну юридичну консультацію Ви можете отримати, записавшись по тел.096-203-18-51. Графік роботи: пн.-пт. 9.00-18.00. ДЕТАЛІ

 

 

 

Розвиток промисловості неможливий без творінь людського розуму.

Згідно із чинним законодавством України об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) і процес (процес, прийом, спосіб, застосування продукту чи процесу).

Умови патентноздатності винаходів і коисних моделей є наступними.

Винахід та користна модель мають бути новими. Це означає, що вони уперше дають можливість розв’язати певну проблему та про яку фахівець не знає.

Наступний елемент – промислова придатність. Винахід та корисна модель визнаються промислово придатними, якщо вони можуть бути використані у промисловості або іншій сфері діяльності.

Корисні моделі повинні бути лише новими та промислово придатними.

Винахід же повинен ще відповідати винахідницькому рівню. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним. Це означає, що для фахівця у відповідній сфері рішення, запропоноване автором винаходу, не випливає явно з загальновідомих даних у відповідній сфері людських знань.

Основним елементом захисту прав винахідників є патент. Патент – це охоронний документ, що засвідчує пріорітет, авторство та право власності на винахід (корисну модель).

Для одержання патенту особа, що має право на його отримання, подає в “Укрпатент” відповідну заявку. Заявка складається за встановленою формою. До заявки додаються документи, необхідні для проведення експертиз. Після одержання заявки із супроводжуючими документами,  проводиться її попередній розгляд. Вподальшому  розпочинається формальна експертиза, під час якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів, які можуть бути визнані винаходами та корисними моделями, і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Після цього розпочинається кваліфікаційна експертиза заявки. Кваліфікаційна експертиза – це експертиза , що встановлює відповідність винаходу умовам патентноздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Після спливу 1,5 року з моменту подання заявки, відомості про заявку публікуються у спеціальному виданні (крім тих, що визнані секретними), і будь-хто може ознайомитись зі змістом заявки та в разі необхідності заявити свої заперечення проти реєстрації до видачі патенту. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи заявки буде визначено, що винахід відповідає умовам патентноздатності, заявникові надсилається рішення про видачу патенту на винахід. В протилежному випадку заявнику надсилається попереднє рішення про відмову у його видачі.Після ухвалення рішення про видачу патенту відомості про це заносяться  до відповідно до державного реєстру у публікуються у спеціальному виданні.

Патент дає його власнику виключне право використовувати винахід та корисну модель на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Під використанням винаходу та корисної моделі законодавство визнає:

  • виготовлення, пропонування для продажу, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг в зазначених цілях продукту, виготовленого з застосуванням запатентованого винаходу та корисної моделі;
  • застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або виходячи з обставин, це і так є очевидним;
  • пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи збергіання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо у спосіб, що охороняється патентом.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу та корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу та корисної моделі, або ознаку еквівалентну їй.

Для повідомлення інших осіб про отримання патенту власник патенту може наносити на продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, спеціальне попереджувальне маркування з зазначенням номеру патенту.

Патентовласник повинен використовувати винахід на території дії патенту. Якщо особа не використовує винахід протягом 3 років з моменту публікації даних про патент, то будь-яка третя особа, яка бажає використовувати цей винахід, отримує право спонукати  патентновласника до видачі невиключної ліцензії на цей винахід (корисну модель).

Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

До умов патентноздатності закон відносить новизну та промислову придатність. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, тобто відсутність доступу широкого загалу до основних параметрів цього зразка до подання заявки на отримання патенту. Промислова придатність для промислових зразків передбачає можливість  переносити їх із малюнкків, креслень, моделей у промислове виробництво.

Право на одержання патенту має автор, його спадкоємець, роботодавець, правонаступник автора або роботодавця.

Патент дає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використання промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Також патент дає його власникові право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із законом, порушенням прав власника патенту. Він може продати право на такий зразок, заповісти його, передати в користування та ін.

Договір про передачу права власності на промисловий зразок та ліцензійний договір мають бути укладені в письмовій формі та зареєстровані, про що робиться відповідна публікація.

Патентовласник зобов’язаний використовувати промисловий зразок на території дії патенту. В протилежному випадку патентовласник може бути змушений до надання ліцензії особі, яка бажає використовувати такий промисловий зразок.

Потрібна консультація? Телефонуйте 096-203-18-51. Інформація про вартість послуг

 

Переглядів: 3837

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>