Права на комп’ютерну програму

images

В момент створення комп’ютерної програми її автору належить весь комплекс прав, який включає: 

        – особисті немайнові права;

        – майнові права.

Особисті немайнові права тісно пов’язані з автором.  Такі права автора не  можуть  бути  передані (відчужені) іншим особам, і навіть при великому бажанні, автор не може від них відмовитись.

До таких прав належать:

1) вимагати  визнання  свого  авторства   шляхом   зазначення належним  чином  імені  автора  на  творі  і його примірниках;

2) вибирати   псевдонім,   зазначати  і  вимагати  зазначення псевдоніма замість  справжнього  імені  автора  на  творі  і  його примірниках;

3) вимагати   збереження   цілісності   твору   і  протидіяти будь-якому перекрученню,  спотворенню  чи  іншій  зміні  твору або будь-якому іншому  посяганню  на  твір,  що може зашкодити честі і репутації автора.

Майнове право включає в себе встановлення меж використання комп’ютерної програми, розпорядження цим об’єктом, отримання прибутку.

Такі права можуть передаватись іншим особам.

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: 

     а) виключне право на використання твору;

     б) виключне право на дозвіл або заборону  використання  твору іншими особами. 

Майнові права  автора  (чи  іншої  особи,  яка  має авторське право) можуть бути  передані  (відчужені)  іншій  особі,  після  чого ця особа стає суб’єктом авторського права.

Виключне право на використання  твору  автором  (чи  іншою особою,  яка  має  авторське  право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

  • відтворення ;
  • публічне сповіщення;
  • публічну демонстрацію і публічний показ;
  • будь-яке   повторне   оприлюднення,   якщо   воно здійснюється  іншою  організацією,  ніж  та,  що  здійснила  перше оприлюднення;
  • переробки,  адаптації,  та інші подібні  зміни;
  • розповсюдження шляхом першого  продажу,  відчуження іншим  способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;
  • подання комп’ютерних програм до загального  відома  публіки  таким чином,  що  її  представники  можуть  здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
  • здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першогопродажу, відчуження   іншим   способом  оригіналу  або примірників  комп’ютерних  програм; 
  • імпорт примірників комп’ютерних програм;
  • тощо (перелік згідно законодавства не є вичерпним).

Автор (чи інша особа,  яка має авторське право) має право вимагати   виплати  винагороди  за  будь-яке  використання  твору.

Винагорода може здійснюватися у формі  одноразового  (паушального) платежу,  або  відрахувань  за  кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання  твору  встановлюються  в  договорі.

Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином  введені  у  цивільний  обіг  шляхом  їх  першого  продажу в Україні,  то допускається  їх  повторне  введення  в  обіг  шляхом продажу,  дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і  без  виплати  авторської  винагороди. Проте у цьому випадку право здавання у майновий найм чи  комерційний  прокат  залишається  виключно за особою,  яка має авторське право.

Особа,  яка  правомірно  володіє  правомірно виготовленим примірником  комп’ютерної програми, має право без згоди автора або іншої  особи,  яка  має  авторське  право  на цю програму:

1) внести  до  комп’ютерної  програми  зміни  (модифікації) з метою забезпечення її функціонування на технічних  засобах  особи, яка  використовує  ці  програми,  і  вчинення  дій,  пов’язаних  з функціонуванням   комп’ютерної   програми   відповідно до її призначення, зокрема  запис і збереження в пам’яті комп’ютера,  а також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи іншою особою, яка має авторське право;

2) виготовити  одну копію комп’ютерної програми за умови,  що ця копія призначена тільки  для  архівних  цілей  або  для  заміни правомірно   придбаного   примірника  у  випадках,  якщо  оригінал комп’ютерної  програми  буде   втраченим,   знищеним   або   стане непридатним   для   використання. 

3) декомпілювати   комп’ютерну  програму  (перетворити  її  з об’єктного коду у вихідний текст) з  метою  одержання  інформації, необхідної  для  досягнення  її взаємодії із незалежно розробленою комп’ютерною програмою, за дотримання таких умов:

а) інформація,  необхідна   для   досягнення   здатності  до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;

б) зазначені   дії   здійснюються   тільки  щодо  тих  частин комп’ютерної програми,  які необхідні для досягнення здатності  до взаємодії;

в) інформація,   одержана  в  результаті  декомпіляції, може використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії  з іншими  програмами,  але  не може передаватися іншим особам,  крім випадків,  якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії з  іншими  програмами,  а  також  не  може  використовуватися  для розроблення  комп’ютерної  програми,  схожої   на   декомпільовану комп’ютерну  програму,  або  для вчинення будь-якої іншої дії,  що порушує авторське право;

4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп’ютерної програми з метою  визначення ідей і принципів,  що лежать в її основі,  за умови,  що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам’ять (збереження) комп’ютерної програми.

Потрібна консультація адвоката? Не затягуйте з вирішенням питань – телефонуйте 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг

 Читайте більше порад іт-юриста тут

Переглядів: 3398

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>