Зовнішньоекономічний контракт з китайськими партнерами

китай

Індивідуальну платну юридичну консультацію Ви можете отримати, записавшись по тел.096-203-18-51. Графік роботи: пн.-пт. 9.00-18.00. ДЕТАЛІ

 

 

 

Основи китайського права – сюди

Існує думка, що контракт в Китаї коштує не дорожче паперу, на якому він написаний, а забезпечити виконання зобов’язання у випадку проблем практично неможливо.

Однак, це далеко не так.

Отже, як вибудовувати правильні бізнес-відносини з китайськими партнерами ?

Практично єдиний спосіб отримати від китайського партнера повне виконання всіх зобов’язань – це грамотно скласти контракт, який повинен відповідати всім законам українського та китайського законодавства. Особисті та усні домовленості в роботі з китайцями не мають ніякої сили та часто ігноруються.

При складанні зовнішньоекономічного контракту необхідно дотримуватися  не тільки загальних вимог щодо складання зовнішньоекономічних контрактів, а й спеціальних норм валютного, митного, банківського права тощо.

Зовнішньоекономічний контракт повинен укладатись в простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором або законом, інакше договір може бути визнаний недійсним.

Договір з китайськими партнерами бажано укладати на китайській та українській, хоча найчастіше використовують англійську мову, і в принципі це не заборонено законом. 

Також необхідно буде визначитись із правом, яке буде застосовуватись до договору та зазначити це в документі.

images 1У зв’язку з тим, що більшість зовнішньоекономічних контрактів із китайськими партнерами виконуються саме в Китаї, тому доцільнішим буде застосовувати до даних правовідносин китайське законодавство, а також вирішувати спори в китайських арбітражних органах.

Пов’язано це з тим, що, навіть якщо ви й отримаєте рішення українського суду чи українського арбітражу, спір у якому вирішувався за українськими законами, виконати його в Китаї буде дуже тяжко. Тобто відшкодувати збитки, повернути кошти, товар тощо буде коштувати Вам титанічних зусиль.

 Які положення повинен містити договір з китайськими партнерами:

У вступній частині договору розташовуються самі загальні положення, серед яких:

images 2    ?          назва договору;

  ?          інформація про час і місце укладання угоди;

  ?          відомості про осіб, які беруть участь у договорі;

  ?          а також вираз взаємного волевиявлення контрагентів на укладання договору.

Назва договору

Назва договору (наприклад, договір купівлі-продажу) має відображати основний зміст документа, бути лаконічною, чітко і ясно сформульованою.

 Саме з назви формується перше бачення про правові відносини, які регулюватиме договір. Неправильно назвавши договір, Ви можете суттєво знизити свій імідж в очах контрагента.

Номер контракту

На практиці контракту присвоюється номер у відповідності з правилами діловодства, які діють у компанії, що готує проект контракту. В міжнародній практиці зустрічаються різні варіанти нумерації контрактів. У них можуть включатися як цифрові, так і буквені компоненти.

Зручність нумерації контракту полягає в тому, що такий номер в подальшому неодноразово вказується у різноманітних документах, які супроводжують угоду, в тому числі на зовнішній упаковці товару.

Китайці використовують власну нумерацію зовнішньоторгових контрактів. Номер може включати код провінції, міста, назви компанії, номер реєстрації юридичної особи. Відсутність номера може свідчити про те, що контракт не передбачається реєструвати в митних органах КНР, та може призвести до недійсності договору.

Дата

Дата підписання контракту має значення у встановленні юридичного факту, який вказує на момент виникнення прав та обов’язків у сторін, якщо щодо цього не має інших вказівок.

Дата підписання договору вказує також на момент, з якого щойно прийняті нормативно-правові акти, які вводять певні обмеження, які відносяться до даного договору, не можуть мати для нього зворотньої сили.

 Відсутність дати підписання договору неприпустима, оскільки, як вже зазначалось, з нею пов’язані правильне визначення моменту укладання контракту, а також, встановлення завершення строку дії, а отже і тих юридичних наслідків, які з цим пов’язані.

 У разі підписання контракту відсутніми сторонами (в різний час), контракт вважається укладеним з моменту підписання його останньою стороною.

Місце укладення.

Місце підписання контракту має значення в якості колізійної норми, яка встановлює право, яке буде застосовуватись до даного документа (якщо в договорі відсутній пункт щодо права, що застосовується у даних правовідносинах).

У відповідності до українського законодавства до зовнішньоекономічних договорів застосовується право країни підписання контракту. При цьому країною підписання контракту є не фактичне місце, а місце, обране сторонами та вказане в контракті.

При підписанні договору не у вигляді єдиного документа, а шляхом обміну документами, місцем підписання договору є місце отримання акцепту оферентом.

Преамбула

У преамбулі  зазначається:

?          повне   найменування   сторін   – учасників  зовнішньоекономічної операції,  під якими вони офіційно зареєстровані,  із зазначенням країни;

?          скорочене визначення сторін як  контрагентів    (“Продавець”,    “Покупець”,    “Замовник”, “Постачальник”  тощо).  Це необхідно для того, щоб у тексті контракту кожний раз не повторювати повністю назву компаній партнерів;

?          особа,   від   імені   якої   укладається зовнішньоекономічний    договір    (контракт); 

?          та   найменування документів,  якими керуються контрагенти  при  укладенні  договору (установчі документи тощо).

В якості першої сторони, як правило вказується та, яка відчужує майно, надає послуги, виконує роботи.

Перед підписанням контракту необхідно пересвідчитись в легітимності сторони.

Необхідно перевіряти, чи назва компанії та її адреса у договорі написані правильно. Ім’я легального представника китайської компанії, уповноваженої підписувати контракти вказано в Свідоцтві про право ведення господарської діяльності (бізнес-ліцензії) компанії, яку необхідно витребувати у контрагента. Як правило, це директор компанії. Там же вказана юридична адреса компанії.

Назву китайської компанії необхідно записувати по-китайськи, тобто ієрогліфами (як написано в бізнес-ліцензії).

Назва компанії, з якою Ви заключаєте контракт на поставку товару, повинна співпадати з назвою компанії, на рахунок якої Ви переводите оплату і яка виступає експортером продукції.

При співробітництві з китайськими виробниками Вам необхідно буде також перевірити чи мають вони експортну ліцензію, яка надає право здійснювати імпортно-експортні операції.

Більшість малих та середніх підприємств у Китаї не мають такої ліцензії, а тому працюють через експортно-імпортні компанії.

А тому даний факт ще раз вказує на необхідність серйозної перевірки контрагента.

 

Предмет договору

defaultВ залежності від того, наскільки точно будуть сформульовані положення про предмет контракту, сторонам буде легше визначитись з їх правами та обов’язками.

У цьому  розділі визначається,  який товар (роботи,  послуги) один з контрагентів зобов’язаний поставити (здійснити)  іншому  із зазначенням  точного  найменування,  марки,  сорту  або  кінцевого результату роботи, що виконується.

Предметами договору можуть бути купівля–продаж товарів (готова продукція, напівфабрикати), послуг (консультативний, технологічний, будівельний інжиніринг; оренда, аудит, перевезення, транспортно–експедиційний, збереження, страхування, фінансування, посередництво тощо), результатів творчої діяльності (просте та виключне ліцензування, торгівля ноу–хау, торгівля об’єктами авторського права). Залежно від предмета контракту наводиться і його характеристика.

 У разі  бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту   на   переробку   товару   визначається   також   точне найменування  (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є кінцевою метою переробки товару).

     Якщо товар   (робота,   послуга)   потребує  більш  детальної характеристики або номенклатура  товарів  (робіт,  послуг)  досить велика,  то все це зазначається у додатку (специфікації), який має бути невід’ємною частиною договору (контракту),  про  що  робиться відповідна відмітка в тексті договору (контракту).

     Для бартерного   (товарообмінного)    договору    (контракту) згаданий  додаток  (специфікація),  крім  того балансується іще за загальною вартістю експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

     У  додатку  до  договору  (контракту)  про  переробку  товару зазначається відповідна технологічна схема такої переробки.

     Технологічна схема переробки товару повинна відображати: усі основні етапи переробки сировини та  процес  перетворення сировини в готову продукцію; кількісні показники сировини на  кожному  етапі  переробки  з обгрунтуванням технологічних втрат сировини; витрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.

Багато китайських контрагентів зловживають довірою партнерів, і з метою здешевлення продукції, або немаючи можливості виконати замовлення власними силами здійснюють виробництво продукції на інших фабриках (з дешевим неякісним устаткуванням, некваліфікованою робочою силою тощо).

А тому у контракті також необхідно вказувати що, виробництво буде здійснюватись тільки на  фабриці виробника.

Не забудьте також вказати країну походження товару.

Кількість  та  якість  товару  (обсяги  виконання робіт, надання послуг).

     images4У цьому   розділі  визначається,  залежно  від  номенклатури, одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах,  штуках  тощо),  його  загальна  кількість  та  якісні характеристики.

     У тексті  договору  (контракту)  про виконання робіт (надання послуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін  їх виконання.

Необхідно мати на увазі: митне оформлення товарів проводиться з використанням одиниць вимірювання, які встановлені Гармонізованою системою та Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Використання в контракті інших одиниць вимірювання для практичних цілей обовязково повинно супроводжуватись переводом в УКТЗЕД.

Для певних товарів кількістна характеристика може включати розміри природної втрати, яка не призводить до відповідальності сторін.

Для вагових та обємних вантажів встановлюються основні цифри та межі погрішності (+/- %): дерево +/- 10%, зерно +/- 5%, кофе +/-3%, каучук +/-2,5% тощо.

Якість товару характеризуеться критерієм, відповідно до виду товару, торговими звичаями.

Якість товару може визначатись шляхом зазначення відповідного стандарту (вказується найчастіше) або наданого опечатаного зразка.

В тому випадку, якщо товар повинен відповідати певному стандарту відповідно до контракту чи по вимогам національного законодавства країни імпорту, відповідність стандарту повинно підтверджуватись сертифікатом відповідності.

Це може бути ссилка на національний китайський стандарт GB (обовязковий стандарт) або GB|T (рекомендований стандарт).

    Багато бізнесменів перед тим, як укладати договір беруть проби продукції для лаболаторних досліджень.

Доцільно буде передбачити у договорі проведення інспекції якості товару, зазначивши, ким та коли така інспекція буде проводитись.

У договорі необхідно узгодити максимально можливий процент браку у відвантажуваній партії (як правило, допустимий процент браку складає 5%, але  зниження процента браку завжди можна обговорити з фабрикантами);

Базисні  умови   поставки   товарів  (приймання-здавання виконаних робіт або послуг).

     images6У  цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови поставки   (відповідно   до  правил  “Інкотермс”,  які  визначають обов’язки  контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу  ризиків  від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк  поставки  товару  (окремих  партій  товару).

   У випадку укладення договору (контракту) про виконання  робіт (надання  послуг)  у  цьому  розділі  визначаються умови та строки виконаних робіт (послуг).

    В даному розділі сторони врегульовують питання, які є традиційними для любого зовнішньоекономічного контракту, а саме – яка із сторін: бере на себе обовязки щодо переміщення товару з одного пункту в другий; несе ризик, якщо такі операції не будуть виконані; несе ризик у випадку втрати чи пошкодження товару під час транспортування; несе тягар податкових, митних, банківських та поштово-телеграфних розходів та інших зборів.

Уважно обдумайте зміст пункту про строки доставки, при можливості намагайтесь вказати в договорі точну дату початку виробничого процесу, а також точну дату відвантаження товару.

Уточність у фабрикантів, чи не випадають на час виробництва Вашого замовлення які-небудь національні свята в Китаї, на протязі якого виробництво буде зупинено. Крім цього, узгодьте чи входять вихідні та святкові дні у виробничі строки. Завчасне знання всіх цим моментів дозволить уникнути непередбаченого переносу строків відгрузки продукції та поставки в цілому.

Також необхідно попередньо обговорити пакет експортних документів, які фабриканти повинні оформити для Вас в  рамках поставки без додаткових виплат (наприклад, сертифікати, інструкції, коносамент тощо).

Якщо не обговорити даний момент завчасно, то в подальшому виробник може попросити Вас оплатити оформлення необхідних документів, мотивуючи це тим, що їх надання не було передбачено умовами поставки.

Бажано включити в контракт пункт про штрафні санкції для фабрики за недотримання строків відвантаження товарів (чим грішать багато виробників Китаю), тоді фабриканти будуть уважніші до Вашого замовлення.

Недивлячись на те, що правила Инкотермс, якими повинні користуватись резиденти України при складанні контрактів, достатньо повно описують права та обовязки сторін при здійсненні поставки товару, сторони можуть включити в контракт додаткові умови, в тому числі і такі, які не охоплюються вищевказаними правилами.

Ціна та загальна вартість договору (контракту).

4орпамУ цьому розділі визначається ціна одиниці  виміру  товару  та загальна  вартість  товарів  або вартість виконаних робіт (наданих послуг),  що поставляються згідно з договором  (контрактом),  крім випадків,  коли ціна товару розраховується за формулою,  та валюта контракту. 

Якщо згідно  з  договором  (контрактом)  поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту,  марки,  а окремим пунктом  договору (контракту)  зазначається  його  загальна  вартість.  У цьому разі цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору (контракту).

     При розрахунках  ціни  договору   (контракту)   за   формулою зазначається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення.

     У   договорі  (контракті)  про  переробку  товару  крім  того зазначається  її  заставна  вартість,  ціна  та  загальна вартість готової продукції, загальна вартість переробки.

     У бартерному    (товарообмінному)    договорі     (контракті) зазначається   загальна   вартість  товарів  (робіт,  послуг),  що експортуються,  та загальна вартість товарів (робіт,  послуг),  що імпортуються   за   цим  договором  (контрактом),  з  обов`язковим вираженням в  іноземній  валюті,  віднесеній  Національним  банком України    до   першої   групи   Класифікатора   іноземних   валют

Також загальноприйнятою є практика, коли ціна вказується в різних торгових прейскурантах.

Також, укладаючи контракт необхідно уточнити з приводу зміни ціни без узгодження із замовником.

 Краще, щоб такого пункту не було, або в разі необхідності такого пункту вказати, що Ви завчасно повинні бути повідомлені про зміну ціни письмовому вигляді, при цьому ціна не може змінюватись більш ніж на Х%).

Умови платежів.

     images10Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії  виконання  сторонами  взаємних платіжних зобов’язань.

 Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) зазначаються:

?          умови банківського переказу до  (авансового  платежу)  та/або після  відвантаження  товару  або умови документарного акредитива, або  інкасо  (з  гарантією);  

?          умови за гарантією,  якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії:  на вимогу,  умовна),  умови  та  термін  дії  гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.

Валюта платежу, на відміну від валюти контракту, підлягає перерахунку у випадку зміни її курсу по відношенню до валюти контракту. Тому для мінімалізації втрат, повязаних з валютними коливаннями, валюту платежу по контракту необхідно виражати у валюті країни отримувача платежу по договору.

Практика роботи з китайськими партнерами показує, що повністю сплачувати кошти краще тільки тоді, коли виробництво продукції закінчено, а якість готової партії підтверджена.

Як правило, аванс становить 30%, інші 70% сплачують по завершенню угоди.

Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)

     default15У цьому   розділі  визначаються  строки  та  місце  фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів.

     Приймання-здавання проводиться: за кількістю – згідно з товаросупровідними документами,  за якістю – згідно з документами, що засвідчують якість товару.

В даному пункті необхідно вказувати перелік документів на основі яких відбувається передача товару.

Наявність таких документів вказує на те, чи виконані обовязки сторін на на момент передачі товару.

В свою чергу, якщо це передбачено договором, покупець повинен надати платіжні документи.

Упаковка та маркування.

     default20Цей розділ  містить  відомості  про  упаковку  товару (ящики, мішки,  контейнери тощо),  нанесене на неї  відповідне  маркування (найменування  продавця  та  покупця,  номер договору (контракту), місце  призначення,  габарити,  спеціальні  умови  складування   і транспортування  та  інше),  а  за  необхідності  також  умови  її повернення.

В тому випадку, якщо сторони не вважають за необхідне встановлювати в договорі спеціальні вимоги до упаковки та маркировки товару, вона повинна відповідати загальноприйнятим нормам.

Форс-мажорні обставини

     images20Цей розділ містить відомості про те,  за яких випадків  умови договору  (контракту)  можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха,  воєнні дії,  ембарго,  втручання з боку влади та інше). При цьому  сторони звільняються від виконання зобов`язань на строк дії цих  обставин,  або  можуть  відмовитися  від  виконання  договору (контракту)  частково  або  в  цілому  без  додаткової  фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповідної країни.

    Варто уважно поставитись до даного пункту. В останні роки в Китаї почастішали природні катастрофи, в різних регіонах спостерігаються засуха, затоплення, землетруси, зсуви тощо.

Непогано буде передбачити в договорі пункт щодо можливих варіантів компенсації витрат в непередбачуваних ситуаціях.

Санкції та рекламації

images30Цей розділ  встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків  та  пред’явлення  рекламацій  у  зв’язку  з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов’язань.

     При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт,  послуг) або  суми  неоплачених коштів,  строки виплати штрафів – від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють,  або  їх граничний  розмір),  строки,  протягом яких рекламації можуть бути заявлені,  права та  обов’язки  сторін  договору  (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.

Урегулювання спорів у судовому порядку

     default50У цьому  розділі  визначаються  умови  та  порядок  вирішення спорів у судовому  порядку  щодо  тлумачення,  невиконання  та/або неналежного  виконання  договору  (контракту)  з визначенням назви суду або чітких критеріїв  визначення  суду  будь-якою  зі  сторін залежно  від  предмета  та  характеру  спору,  а  також погоджений сторонами вибір матеріального і  процесуального  права,  яке  буде застосовуватися цим    судом,   та   правил   процедури   судового урегулювання.

Як показує практика більш зручним і надійним є арбітражне застереження, включене в умови контракту.

Арбітражне застереження повинна містити наступні компоненти:

– вказівку на те, що застереження стосується всіх суперечок, які можуть виникнути в майбутньому за контрактом або у зв’язку з ним;

– чітке й недвозначне визначення виду арбітражу (арбітраж «ad hoc» або постійно діючий арбітраж), а також повне його найменування з посиланням на використовуваний регламент;

– місце проведення арбітражу й мова, на якій повинен вестися арбітражний розгляд;

– вказівка матеріального й процесуального права якої-небудь країни, що буде застосовуватися при вирішенні спорів.

Багато міжнародних комерційних арбітражних судів пропонують своє типове арбітражне застереження.

У спорах, які стосуються міжнародної торгівлі правильним вибором арбітража буде CIETAC (Китайська міжнародна торгово-економічна арбітражна комісія).

Переваги даної організації:

1)            При розгляді справ CIETAC, сторона, яка виграла спір може ставити питання про відшкодування всіх витрат, повязаних з розглядом справи (вартість послуг адвоката, оформлення документів тощо);

2)            Рішення CIETAC є кінцевим та оскарженню не підлягає;

3)            Розгляд спору може проводитись на англійській мові і не тільки, так як багато арбітрів є запрошеними спеціалістами з інших держав.

Недоліки даної організації:

Арбітражна комісія не може здійснювати заходи примусового характеру. Наприклад, накладання арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві або забороняти відповідачеві вчиняти певні дії. В такому випадку CIETAC повинна передати справу в місцевий суд, який в свою чергу забезпечує виконання рішення арбітражного суду.

Якщо одна із сторін вважає судочинство CIETAC некоректним, то після рішення така сторона може звернутись до суду, при цьому надавши відповідні докази такої некоректності.

Вартість розгляду справи в арбітражному суді є значно дорожчою ніж в звичайному суді.

Місцезнаходження   (місце   проживання),   поштові   та платіжні реквізити сторін.

    images60 В даній частині договору  зазначаються  місцезнаходження (місце проживання), повні  поштові  та  платіжні  реквізити  (N  рахунку,   назва   та місцезнаходження банку) контрагентів договору (контракту).

При цьому не зайвим буде відмітити, що сторони несуть відповідальність за недостовірність наданих даних і зобовязуються своєчасно попереджувати іншу сторону про зміну реквізитів.

У даному пункті можуть бути вказані особи (персонально або із зазначенням посад), які вповноважені надавати інформацію та вирішувати питання щодо виконання контракту.

Підпис сторін

Печатка повинна ставитись на кожній сторінці контракту.

У компаній, зареєстрованих у материковому Китаї та які мають тільки китайські інвестиції, печатка кругла з китайською назвою підприємства і зірочкою. Інколи є круглі з назвою компанії з приміткою «для зовнішньоекономічних контрактів». Китайські компанії, які мають іноземні інвестиції мають печатку у формі еліпсу. На ній написано китайську назву компанії і, досить часто, англійську назву компанії.

Якщо Ви сумніваєтесь у законності печатки, то можете попросити китайців надати справку з поліції чи Торгово-промислової адміністрації (не путати з Торгово-промисловою палатою), про дійсність їхньої печатки. Витребувати таку довідку можуть тільки власники печатки.

Інші умови договору

При використанні власної торгової марки чи унікального дизайну, у договір також необхідно включити пункт щодо авторських прав.

Ще один важливий момент, на який сторонам необхідно звернути увагу при заключенні договору є питання розповсюдження на договірні відносини дії Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980.

Оскільки ніяких загальних застережень про те, що Конвенція повинна застосовуватись тільки за узгодженням сторін, немає, тому даний документ буде регулювати відносини у будь-якому випадку. Тобто ви можете розраховувати на одне регулювання ваших відносин, а отримаєте зовсім друге.  

Щоб виключити такий варіант розвитку подій, рекомендується звернути увагу на ст.6 Конвенції, яка дозволяє сторонам виключити її застосування, і зробити у договорі відповідне застереження.

Потрібна консультація адвоката? Не зволікайте  з вирішенням питань – телефонуйте – 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг

 Читайте більше про зовнішню торгівлю тут

 

Переглядів: 19666

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>