Як написати відзив на позовну заяву по ЦПК України

відзив на позовну заяву

Версія на російській мові

 

Судді  у своїх ухвалах про відкриття провадження встановлюють строк для подання відзиву на позовну заяву.

Подання  відзиву на позовну заяву (відзив) є  правом відповідача. У разі ненадання  відзиву у встановлений судом  строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив підписується відповідачем або його представником.

Відзив повинен містити:

  1. найменування (ім’я) позивача і номер справи, повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв’язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності;
  2. у разі повного або часткового визнання позовних вимог – вимоги, які визнаються відповідачем; обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується;
  3. заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;
  4. перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання;
  5. заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті;
  6. попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

До відзиву додаються: докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Одночасно із надісланням (наданням) відзиву до суду відповідач повинен надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до нього документів позивачу, а також третім особам.

Якщо Ви не бажаєте скористуватись правом на відзив, однак бажаєте подати докази по справі, Вам необхідно звернутись до суду з клопотанням про приєднання доказів по справі.

 

Потрібна допомога адвоката? Не затягуйте з вирішенням проблеми – записуйтесь на консультацію за тел. – 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг

Читайте більше інформації про цивільні спори тут.

Переглядів: 27025