Категорія: Трудове право

Які кадрові документи повинен вести ФОП?

images

Відповідно до діючого законодавства про працю, фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, є роботодавцем, а отже йому потрібно подбати про наявність кадрових документів, а саме:

  • письмовий трудовий договір;
  • правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • штатний розпис;
  • особові картки;
  • відомості про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам,
  • журнал реєстрації наказів та відповідно самі накази,
  • табелі використання робочого часу працівників,
  • належно затверджений графік відпусток найманих працівників,
  • посадові інструкції для найманих працівників та ін.

 

Потрібна допомога адвоката? Не затягуйте з вирішенням проблем –  записуйтесь на консультацію за тел. 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг

 

Переглядів: 2350

Як звільнитись директору товариства?

i

В час кризи поширеною стала ситуація, коли директор товариства більше не бажає бути директором товариства. Як тоді звільнитись? Continue reading

Переглядів: 2238

Законність Non-Compete Agreement (договір про неконкуренцію) в Україні |

Договір про неконкуренцію

Одним з проблемних питань для ІТ-компаній залишається переманювання співробітників.

Для запобігання такого розвитку подій багато роботодавців почали впроваджувати такий спосіб захисту своїх інтересів як угода про неконкуренцію (Non-Compete Agreement). Continue reading

Переглядів: 6194

Звільнення за появу на роботі у нетверезому стані

трудові

Можливість звільнення працівника за появу на роботі у нетверезому передбачена у п. 7 ст. 40 Кодексу законів про працю України, у якій зокрема зазначено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадку появи працівника на роботі у нетверезому стані. Continue reading

Переглядів: 2539

Как уволить работника, если он не прошел испытательный срок?

В соответствии со статьей 26 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ) при заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено  испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается.

Условие об испытании должно быть отражено в приказе (распоряжении) о приеме на работу.

Статьей 27 КЗоТ определено, что срок испытания при приеме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации, – шести месяцев. Срок испытания при приеме на работу рабочих не может превышать одного месяца.
Если работник в период испытания отсутствовал на работе в связи с временной нетрудоспособностью или по другим уважительным причинам, срок испытания может быть продлен на соответствующее количество дней, в течение которых он отсутствовал.

Согласно статье 28 КЗоТ когда срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.

Если в течение срока испытания установлено несоответствие работника работе, на которую он принят, собственник или уполномоченный им орган в течение этого срока вправе расторгнуть трудовой договор. Расторжение трудового договора по этим основаниям может быть обжаловано работником в порядке, установленном для рассмотрения трудовых споров по вопросам увольнения.

Увольнение по результатам испытания оформляется приказом собственника или уполномоченного им органа. При этом в приказе и трудовой книжке дается ссылка на статью 28 КЗоТ, а основание увольнения формулируется как «по результатам испытания».

Нужна правовая помощь адвоката? Звоните 096-203-18-51. Стоимость услуг

Переглядів: 309

Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника

поновлення на роботі

 

В разі звільнення з роботи працівника за ініціативною роботодавця працівник, звичайно ж, незадоволений підставою звільнення та намагається поновити свої трудові права.

Якщо поновитись на роботі та отримати заробітну плату за вимушений прогул шляхом перемовин не вдалось і наміру відступати немає, раджу не гаяти час і звертатись до суду. Continue reading

Переглядів: 1901

Загубили виконавчий лист. Що робити?

стягнення заборгованостіВиконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Continue reading

Переглядів: 1431

Виконання рішення іноземного суду

туристична діяльність правові основи

Внаслідок проживання та ведення бізнесу великої кількості українців за кордоном питання визнання та виконання на території України рішень іноземних судів набуло значної актуальності. Continue reading

Переглядів: 1394

Адвокат по трудовым спорам Киев 2022

олесяЕсли Ваши права нарушены: вас незаконно уволили, не выплатили заработную плату или иным образом нарушили право на труд, помните, что каждый может защитить свои права. Continue reading

Переглядів: 472