Категорія: Трудове право

Загубили виконавчий лист. Що робити?

стягнення заборгованості

 

 

 

Виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Continue reading

Переглядів: 352

Неповний робочий час

images 11

Читайте також: якщо відпоавідач у господарській справі – іноземна компанія

 

 

 

Робочий час  — це час, протягом якого працівник зобов’язаний виконувати свої обов’язки, визначені трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Це поняття не охоплює години відпочинку.

Установлення зменшеної тривалості робочого часу, часто викликає труднощі. На практиці роботу на умовах неповного робочого часу нерідко ініціює роботодавець. На жаль, при цьому він часто забуває, що встановлення або скасування неповного робочого часу є зміною істотних умов праці.  Щоб уникнути порушень, варто розумітися на видах робочого часу.

Робочий час поділяється на такі види:

  • нормальної тривалості;
  • скороченої тривалості;
  • неповний робочий час.

Continue reading

Переглядів: 1069

Виконання рішення іноземного суду

туристична діяльність правові основи

Читайте також: стягнення аліментів з-за кордону, через борги не пускають за кордон: що робити, митниця вилучила валюту: що робити

 

 

 

Внаслідок проживання та ведення бізнесу великої кількості українців за кордоном питання визнання та виконання на території України рішень іноземних судів набуло значної актуальності. Continue reading

Переглядів: 410

Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника

поновлення на роботі

Читайте також – звільнення за появу на роботі в нетверезому стані, як стягнути заборгованість по заробітній платі, як подати скаргу до Верховного суду у господарській справі

 

 

В разі звільнення з роботи працівника за ініціативною роботодавця працівник, звичайно ж, незадоволений підставою звільнення та намагається поновити свої трудові права.

Якщо поновитись на роботі та отримати заробітну плату за вимушений прогул шляхом перемовин не вдалось і наміру відступати немає, раджу не гаяти час і звертатись до суду. Continue reading

Переглядів: 1206

Як оскаржити рішення, дії та бездіяльність державного виконавця

суд

Читайте також: через борги не пускають за кордон: що робити, як оскаржити виконавчий напис нотаріуса, як захиститись від колекторів

 

 

Нажаль у багатьох випадках, державні виконавці не завжди вживають всіх необхідних заходів щодо примусового виконання рішень та не дотримуються ефективності, своєчасності та повноти вчинення виконавчих дій, або порушують права та інтереси боржників та третіх осіб в ході виконавчого провадження. Continue reading

Переглядів: 789

Як подати касаційну скаргу до Верховного Суду по цивільній справі

адвокат по кримінальним справам

Читайте також: як отримати спадщину цивільній дружині та чоловіку, як спадкують внуки, як не стати жертвою шахраїв на дорозі

 

Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Continue reading

Переглядів: 789

Трудовий договір з продавцем: необхідні умови

Читайте також: штрафи за порушення трудового законодавства, матеріальна відповідальність працівників, звільнення за появу на роботі в нетверезому стані

 

адвокатУкраїнське законодавство дає можливість укладати трудовий договір як в письмовій, так і в усній формі. При цьому є перелік випадків, за яких письмова форма трудового договору є обов’язковою.

Трудовий договір із ФОП укладається у письмовій формі. Continue reading

Переглядів: 19330

Звільнення за появу на роботі у нетверезому стані

трудові

Читайте також – матеріальна відповідальність працівниківвиплата зарплати при звільненні працівника, поновлення на роботі, як стягнути заборгованість по заробітній платі

Можливість звільнення працівника за появу на роботі у нетверезому передбачена у п. 7 ст. 40 Кодексу законів про працю України, у якій зокрема зазначено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадку появи працівника на роботі у нетверезому стані. Continue reading

Переглядів: 959

Як правильно подати заяву до суду

default

 

 

В ідеалі над підготовкою позовної заяви повинен працювати кваліфікований адвокат, який зробить все щоб цей документ максимально повно відображав всі факти і допоміг у вирішенні спору, адже  приблизно 60 % складених позовних заяв особисто позивачами часто залишаються без руху.

Правила складання позовної заяви

Continue reading

Переглядів: 633

Как уволить работника, если он не прошел испытательный срок?

В соответствии со статьей 26 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ) при заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено  испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается.

Условие об испытании должно быть отражено в приказе (распоряжении) о приеме на работу.

Статьей 27 КЗоТ определено, что срок испытания при приеме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации, – шести месяцев. Срок испытания при приеме на работу рабочих не может превышать одного месяца.
Если работник в период испытания отсутствовал на работе в связи с временной нетрудоспособностью или по другим уважительным причинам, срок испытания может быть продлен на соответствующее количество дней, в течение которых он отсутствовал.

Согласно статье 28 КЗоТ когда срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.

Если в течение срока испытания установлено несоответствие работника работе, на которую он принят, собственник или уполномоченный им орган в течение этого срока вправе расторгнуть трудовой договор. Расторжение трудового договора по этим основаниям может быть обжаловано работником в порядке, установленном для рассмотрения трудовых споров по вопросам увольнения.

Увольнение по результатам испытания оформляется приказом собственника или уполномоченного им органа. При этом в приказе и трудовой книжке дается ссылка на статью 28 КЗоТ, а основание увольнения формулируется как «по результатам испытания».

Переглядів: 42