Відповідальність за контрабанду та неправдиві відомості (ст.483 МКУ)

огляд транспортного засобу поверхнева перевірка

Індивідуальну платну юридичну консультацію Ви можете отримати, записавшись по тел.096-203-18-51. Графік роботи: пн.-пт. 9.00-18.00. ДЕТАЛІ

 

 

 Відповідно до ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, дана стаття  підлягає застосуванню до особи виключно при наявності однієї з наступних умов:

Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України

– з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів,

– або шляхом надання одним товарам вигляду інших,

– або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості

 Вчинення вищевказаних дій  тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, або з конфіскацією товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю.

Відповідно до вимог ст. 494 МК України про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила таке порушення невідкладно складає протокол.

Протокол про порушення митних правил повинен містити, зокрема, дату і місце його складення; необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, якщо її встановлено; місце, час вчинення, вид та характер порушення митних правил та інші необхідні для вирішення справи відомості.

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала.

Якщо при складенні протоколу була присутня особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, протокол підписується і цією особою, а за наявності свідків – і свідками.

Якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис.

Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу.

Власноручно викладені цією особою пояснення додаються до протоколу, про що до протоколу вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення.

У разі складення протоколу особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил роз’яснюються її права, передбачені статтею 498 цього Кодексу та повідомляється про можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу, про що до протоколу вноситься відмітка, яка підписується цією особою.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких вручається під розписку особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

У разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, одержати примірник протоколу, до протоколу вноситься відповідний запис, який підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка склала протокол, та свідками, якщо вони є, після чого зазначений примірник протягом трьох робочих днів надсилається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, за повідомленою нею або наявною в митниці адресою (місце проживання або фактичного перебування).

Протокол вважається врученим навіть у разі, якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил не перебувала за повідомленою нею адресою або місце проживання чи фактичного перебування, назване нею, є недостовірним.

Доказами у справі про порушення митних правил є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюються наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Такі дані встановлюються, зокрема: протоколом про порушення митних правил, протоколами процесуальних дій, додатками до зазначених протоколів; поясненнями свідків; поясненнями особи, яка притягується до відповідальності та іншими документами.

У справі про порушення митних правил процесуальні дії проводяться з метою отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цієї справи, зокрема, опитуються особи, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, інші особи; витребовуються документи, необхідні для провадження у справі про порушення митних правил, або належним чином завірені їх копії чи витяги з них.

Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, складаються протоколи, форми яких встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Посадова особа органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил може опитувати особу, яка притягується до адміністративної відповідальності за це правопорушення, а також свідків, інших осіб. Особи, які викликаються для опитування, повинні з’явитися на виклик органу доходів і зборів і правдиво повідомити все, що їм відомо про обставини, які стосуються справи про порушення митних правил.

Особи, які підлягають опитуванню у справі, викликаються повісткою, яка вручається їм під розписку, або телефонограмою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв’язку.

Крім того, посадова особа органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи, у тому числі матеріали фото- і кінозйомки, звуко- і відеозапису, інформаційних баз та банків даних, а також інші носії інформації.

Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами – посадові особи цих підприємств.

До відповідальності  може бути притягнутий  як резидент, директор компанії  Покупця,   так  і нерезидент – директор  компанії  Продавця.

Санкція ч. 1 ст. 483 МК України може застосовуватись лише до тих осіб, які фактично приховали товар від митних органів під час його переміщення через митний кордон, або під час митного оформлення такого товару надали митним органам документи, які мають юридичні чи інші вади, з метою зменшення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон.

Представник власника товару підлягає відповідальності лише у тому випадку, коли він здійснював декларування товару або з метою приховування від митного контролю особисто вчиняв будь-які дії, що складають об`єктивну сторону такого порушення.

Перевізники несуть відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості , виключно у разі якщо ці відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, а перевізниками не вжито заходів до перевірки правдивості зазначених відомостей або у разі неможливості такої перевірки не внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (CMR).

У справі про порушення митних правил суд (суддя) виносить одну з постанов, передбачених частиною першою статті 527 Митного кодексу України.

Відповідно до п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил», вирішуючи питання про конфіскацію предметів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками) і транспортних засобів, що використовувалися для приховування чи переміщення товарів, суди також мають враховувати: обсяги конструктивних змін, внесених у ці предмети або транспортні засоби із зазначеною метою; співвідношення вартості й кількості товару, який був предметом порушення митних правил, із розмірами транспортного засобу, в якому цей товар переміщувався.

У разі якщо за результатами перевірки законності та обґрунтованості постанови суду у справі про порушення митних правил ця постанова буде скасована, а справа закрита, або адміністративне стягнення за порушення митних правил буде змінено – конфісковані товари, транспортні засоби, сума штрафу або її відповідна частина повертаються особі, яка притягалася до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, або її представникові.

Якщо конфісковані товари, транспортні засоби неможливо повернути в натурі, повертається їхня вартість за вирахуванням сум належних митних платежів за ставками, що діяли на день конфіскації. Повернення грошових коштів, зазначених у цій частині, здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, з державного бюджету.

Однак, незважаючи на вищевказані вимоги закону, митники все ж таки нерідко порушують процедуру виявлення та фікксування правопорушення, передбаченого ст.483 МКУ протоколи про порушення митних правил не рідко складаються з порушенням вимог законодавства, а матеріали справи оформляються неналежним чином.

Так, зустрічаються протоколи, не підписані особою та у протоколі відсутній запис про те, що особа, відносно якої складений протокол, відмовилась від його підпису. Або, коли протокол не вручений під розписку особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил та у ньому відсутній запис, який підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка склала протокол та свідками, якщо вони є, про відмову особи від одержання примірника протоколу. Також особам не роз’яснюються її права та обовязки, передбачені ст. 498 МК України.  Не відбираються пояснення у особи, щодо якої складено протокол, тим самим у повній мірі не з’ясовуються всі обставини справи. Часто з протоколу не зрозуміло, які самі дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинив правопорушник, наприклад, чи були зроблені конструктивні зміни в авто, які не передбачені заводом виробником; якщо предметом порушення митних правил являються сигарети, то митним органом з чіткою відповідністю до митного законодавства не вказуються , які саме сигарети, в якій кількості та де саме були виявлені, хто є власником автомоблія

По темі:

 

Потрібна допомога адвоката? Не затягуйте з вирішення проблеми – записуйтесь на консультацію за тел. 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг

Читайте більше порад митного адвоката тут

 

 

 

Переглядів: 10719

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>