Нещасний випадок на виробництві / Несчастный случай на работе

нещасний випадок на виробництві

Читайте також: звільнення за появу на роботі в нетверезому станіяк стягнути заборгованість по заробітній платі, як відшкодувати моральну шкоду

 

Нещасні випадки на виробництві – не рідкість, і в разі їх настання роботодавцю необхідно знати, що робити.

Нещасний випадок на виробництві — це обмежена в часі подія або раптова дія на працівника небезпечного виробничого чинника або середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов’язків, унаслідок яких завдана шкода здоров’ю або настала смерть.

Нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом:

  • перебування за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;
  • використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо, які належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності, що підтверджено відповідними висновками);
  • погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним медичним висновком, якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, до настання нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору;
  • алкогольне, токсичне чи наркотичне сп’яніння, не зумовлене виробничим процесом, що стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання, що підтверджено відповідним медичним висновком;
  • вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;
  • природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство (крім випадків, зазначених у п. 15 цього Порядку), що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття кримінального провадження.

В такому разі нещасний випадок оформлюється не як трудове каліцтво, а  як таке, що  отримане працівником поза роботою («побутове»).

Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника підприємства чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік  протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси (незалежно від строку настання нещасного випадку).

Гарантіями для працівника, який травмувався на виробництві є заборона звільнення з посади до моменту встановлення стійкої втрати працездатності, заборона переведення на іншу роботу без згоди працівника, збереження за  працівником середнього заробітку на весь час до встановлення стійкої втрати працездатності.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на  паперовому носії повідомлення про нещасний випадок, оформлене за формою, визначеною у додатку 2 до Порядку № 1232, до Фонду соціального страхування5 , керівникові первинної організації профспілки, керівникові підпр иємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, органові державно го пожежного нагляду у  разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі, закладові державної санітарно-епідеміологічної служби у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Протягом доби роботодавець зобов’язаний утворити комісію у складі не менш як 3 осіб та організувати проведення розслідування. До  складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за  місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки, а також представник підприємства, інші особи. До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт. Комісія має скласти у 5 примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 і передати їх роботодавцеві для затвердження.

На цьому етапі роботодавцю необхідно в актах відобразити фактичні обставини, за яких стався нещасний випадок.

У разі незгоди зі змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід’ємну частину.

Як постраждалий, так і роботодавець мають можливість оскаржити акти Н-1 та Н-5 в судовому порядку.

Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику проводиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю Фонду і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, причину, час настання та групу інвалідності у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також необхідні види медичної та соціальної допомоги.

У випадку встановлення працівнику групи інвалідності у роботодавця виникають додаткові зобов’язання перед таким працівником.

З метою визначення відповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я роботодавець зобов’язаний керуватися довідкою до акта огляду МСЕК, на зворотньому боці якої зазначається висновок про умови та характер праці, а також індивідуальною програмою реабілітації інваліда.

Згідно зі ст. 172 КЗпП роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інваліда відповідно до медичних рекомендацій МСЕК, встановити на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

Відповідно до ч. 2 ст. 40 КЗпП звільнення допускається за умови, що працівника, стосовно якого виявлено невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, неможливо перевести за його згодою.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 КЗпП під час переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ним протягом двох тижнів від дня переведення зберігається попередній середній заробіток. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КЗпП при переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за  працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів від дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на  весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або  надається матеріальне забезпечення за  загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

При звільненні за п. 2 ст. 40 КЗпП передбачено виплату вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Постраждалий має право згідно з пп. 2, 5, 6 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на отримання в разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат і соціальних послуг, передбачених цим Законом; послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не  перевищує двох років; відшкодування витрат під час проходження медичної та професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на житло і харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка супроводжує.

Потрібна консультація адвоката? Телефонуйте 096-203-18-51. Інформація про вартість послуг

Переглядів: 463

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>